Naša spoločnosť sa venuje návrhom a inštaláciou IP kamier. Po analógových kamerách, ktoré ukončili vývoj pred viac ako desiatimi rokmi, sa dostali do popredia digitálne IP kamery. Disponujú množstvom technológií vylepšujúcich bezpečnosť, prácu so záznamom i kvalitu obrazu.

KDE NÁJDETE NAŠE SYSTÉMY?

kancelárie
priemyselné objekty
školy
kaviarne
reštaurácie

JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

Kamery sa pripájajú priamo do počítačovej siete LAN, čím sa minimalizujú investície do kabeláže. Na pripojenie kamery sa z pravidla použije najbližšia dostupná dátová zásuvka. Záznamové zariadenie NVR môže byť umiestnené v ktorejkoľvek časti objektu, je možnosť i jeho presunu podľa potreby.

NAPÁJANIE POMOCOU DÁTOVEJ KABELÁŽE

Napájanie IP kamery je realizované prostredníctvom PoE (Power over Ethernet). Jediným káblom je realizovaný dátový prenos i napájanie kamery. Výrazne to zjednodušuje inštaláciu a tým i náklady spojené s realizáciou kabeláže.

VZDIALENÉ PREZERANIE

Vďaka sieťovým protokolom si môžete aktuálne dianie i záznam prezerať mimo kancelárie, alebo domu a to prostredníctvom mobilu, tabletu, či počítača.

ROZŠÍRENÉ FUNKCIE

IP kamery umožňujú prevádzať detekciu pohybu v obraze. Pri zaznamenaní pohybu sa spustí monitorovanie a nahrávanie, čím sa výrazne ušetrí kapacita pre záznam. Podobným spôsobom fungujú poplachové vstupy a výstupy kamier. Pomocou vstupov dokážete kameru ovládať a konfigurovať, pomocou výstupov ovládať ďalšie zariadenia, alebo alarm.

Kontaktujte nás pre nezáväzné stretnutie!

>